Tack för förtroendet att leverera till Ringhals AB - Tack för förtroendet att leverera till Ringhals AB -

Tack för förtroendet att leverera till Ringhals AB

Nyligen har vi tecknat avtal att leverera ett större antal reglerventiler i ett pågående utbytesprojekt. Genom en tekniskt, applikationsmässigt och kommersiellt genomarbetad lösning föll valet på Corona Control.

Ringhals från Ringhalsvägen

Ringhals är Nordens största kraftverk och genererar el motsvarande en femtedel av den svenska elkonsumtionen.