Habonim Special Solutions - Habonim Special Solutions -

Habonim Special Solutions

Habonim är ett riktigt ingenjörsföretag där produktutveckling och innovation är hörnstenar i verksamheten. Kontakta Corona Control och se hur vi kan hitta just den lösning som er applikation kräver.

Vi har via Habonim tillgång till marknadens skarpaste program och därutöver oslagbar support när det gäller speciallösningar. Kan vara modulära enheter med multifunktionalitet eller kulventiler för extrema tryck och temperaturer.