Masoneilan serie 31000 - Masoneilan serie 31000 -

Masoneilan serie 31000

PFA-klädd (linad) reglerventil

PFA-klädd vridkägelventil är utformad för att hantera starkt frätande media i kemitekniska applikationer. I konstruktionen isoleras alla metallkomponenter från kontakt med processmedia vilket garanterar lång och problemfri drift.

Viktigt är käglans excentriska rörelse vilket gör att trimkomponenter inte slits mot varandra i drift. I tillägg erhålls samma goda regleregenskaper från vår Camflexventil samt tät avstängning motsvarande ANSI klass VI. Ställdon och övriga tillbehör är samma som för motsvarande Camflexventil.

Christer Kerkelä

Ventilingenjör