Masoneilan serie 37002 - Masoneilan serie 37002 -

Masoneilan serie 37002

MiniTork® spjällventil

MiniTork® II är en spjällventil avsedd för reglering i processindustrin. Karaktäristiskt är låga momentbehov vid reglering vilket ger hög reglernoggrannhet. Ventilen klarar tuffa tag då den är styrd på tre ställen. Viktigt också att ställdon är av membrantyp vilket ger lägre intern friktion och maximera antalet positioner ventilen kan ställas i. Lämplig för on-off samt reglerapplikationer.

Christer Kerkelä

Ventilingenjör