Becker T-ball - Becker T-ball -

Becker T-ball

Reglerventil för tuffa förhållanden, hög kapacitet och trim för att hantera de svåraste driftskonditioner. Ljuddämpande trim, antikavitation, etc. Används t.ex. inom gasdistribution vid höga tryckfall eller som anti-surgeventil för att skydda kompressorer. Certifierad i enlighet med krav i IEC 16508 att användas i SIL3 säkerhetsfunktioner.

Christer Kerkelä

Produktansvarig