Lägesställare

Lägesställare

Corona Control kan erbjuda lägesställare (positioners) från de mest avancerade digitala med HART-kommunikation eller fältbuss till standard analoga med 4-20 mA styrsignal. En smart digital positioner kan utföra kontinuerlig online diagnostik som övervakar viktiga funktioner och komponenter. I tillägg finns möjlighet till full offline diagnostik för att korrekt justera ventil efter översyn och sedan kontinuerligt jämföra och registrera ev. förändringar. En viktig del av ett prediktivt ventilunderhåll.

Lägesställarnas egenskaper

  • Hög kvalitet
  • Kan utföra kontinuerlig online diagnostik
  • Övervakar relevanta komponenter och funktioner

Vi erbjuder följande lägesställare

  • Masoneilan lägesställare SVI II AP – den använder avancerad teknik för att med högsta noggrannhet och tillförlitlighet styra och reglera pneumatiskt manövrerade ventiler.
  • Masoneilan lägesställare SVI II ESD – för avstängningsventiler med säkerhetsfunktion.
  • Masoneilan lägesställare SVi1000 – för enkelverkande pneumatiska reglerventiler med beprövad magnetisk lägesåterföring.