77000-Serien - 77000-Serien -

77000-Serien

Flerstegs högtrycksventil

Används över ett brett spektrum av processapplikationer, 77000-serien har utmärkta egenskaper vid reglering av vätskor för höga tryck. Den axiella flerstegstekniken förhindrar kavitation, erosion, vibrationer och höga ljudnivåer i samband med krävande processapplikationer.

77000-serien är också särskilt väl lämpad för driftskonditioner som involverar tvåfasflöde, antingen för gas som innehåller vätska och eller fasta ämnen. Från olje- och gasproduktion till downstream raffinaderier och petrokemisk industri. Även använd i tuffa vatten och ångapplikationer inom kraftindustrin med höga temperaturer och tryck (ex. kontinuerlig nedblåsning). En unik lösning från Masoneilan för de allra tuffaste processapplikationerna.

Christer Kerkelä

Ventilingenjör