Tryckreduceringsventil UBR - Tryckreduceringsventil UBR -

Tryckreduceringsventil UBR

UBR Självverkande regulator är en hög kapacitets direktverkande tryckreduceringsventil. Dess huvudfunktion är att reglera utloppstrycket (Nedströms), detta utan behov av extern el/luft försörjning. Regulatorn kan tillverkas i en rad olika material och anslutningsutföranden. Den passar till de flesta applikationer och medier som vätska, gas alt ånga efterfrågar tryckkontroll. Konstruktionen är robust och möjliggör ett enkelt underhåll.

Fredrik Gustafsson

Produktansvarig