Tryckhållningsventil UBS - Tryckhållningsventil UBS -

Tryckhållningsventil UBS

UBS Självverkande regulator är en direktverkande överströmningsventil (Relief / Backpressure valve). Dess huvudfunktion är att reglera inloppstrycket (Uppströms), detta utan behov av extern el/luft försörjning. Regulatorn kan tillverkas i en rad olika material och anslutningsutföranden. Den passar till de flesta applikationer och medier som vätska, gas alt ånga efterfrågar tryckkontroll. Konstruktionen är robust och möjliggör ett enkelt underhåll.

Fredrik Gustafsson

Produktansvarig