Processregulatorer

Corona Control har ett komplett utbud av självverkande ventiler/regulatorer för processindustriapplikationer. Regulatorn anpassas direkt mot er applikation genom att välja lämpligt trim och fjäderområde.

En självverkande ventil kan ofta ersätta reglerventiler med kostsam instrumentering/kabeldragning då den både mäter reglerad storhet (tryck, temp, flöde) och reglerar det till önskat värde lokalt. En annan fördel är att den inte behöver pneumatisk eller elektrisk försörjning utan är sk ”egenmediastyrda”.

Nedan presenteras ett urval, fler typer återfinns under flik för respektive regulatorleverantör.

Tryckreduceringsventil UBAN

UBAN Självverkande regulator är en direktverkande tryckreduceringsventil. Dess huvud-funktion är att reglera utloppstrycket (Nedströms), detta utan behov av extern el/luft försörjning. Regulatorn kan tillverkas i en rad olika material och anslutningsutföranden.

UBAN-serien passar till de flesta applikationer och processmedier, exempelvis vätska, gas alt. ånga där en stabil tryckreglering efterfrågas. Konstruktionen är robust och möjliggör ett enkelt underhåll.

 • Anslutning: DN 15-50 / NPS 1/2”-2”
 • Tryckklass: Från PN16/ANSI 150 upp till PN250/ANSI 1500
 • Material: Kolstål, Rostfritt, Exotiska material
 • Flödesvärden; Cv= 0,031 – 12,8
 • Tryckregleringsområde; 0,0012- 52 bar(g) (Set point)
 • Anslutning; Flänsad (DIN/ANSI), Gängad (NPT)

Tryckreduceringsventil UBR

UBR Självverkande regulator är en hög kapacitets direktverkande tryckreduceringsventil. Dess huvudfunktion är att reglera utloppstrycket (Nedströms), detta utan behov av extern el/luft försörjning. Regulatorn kan tillverkas i en rad olika material och anslutningsutföranden. Den passar till de flesta applikationer och medier som vätska, gas alt ånga efterfrågar tryckkontroll. Konstruktionen är robust och möjliggör ett enkelt underhåll.

 • Anslutning: DN 15-50 / NPS 1/2”-2”
 • Tryckklass: Från PN16/ANSI 150 upp till PN100/ANSI 600
 • Material: Kolstål, Rostfritt, Exotiska material
 • Flödesvärden; Cv= 1 – 52 (Högkapacitet)
 • Tryckregleringsområde; 0,0012- 52 bar(g) (Set point)
 • Anslutning; Flänsad (DIN/ANSI), Gängad (NPT)

Tryckhållningsventil UBS

UBS Självverkande regulator är en direktverkande överströmningsventil (Relif / Backpressure valve). Dess huvudfunktion är att reglera inloppstrycket (Uppströms), detta utan behov av extern el/luft försörjning. Regulatorn kan tillverkas i en rad olika material och anslutningsutföranden. Den passar till de flesta applikationer och medier som vätska, gas alt ånga efterfrågar tryckkontroll. Konstruktionen är robust och möjliggör ett enkelt underhåll.

 • Anslutning: DN 15-50 / NPS 1/2”-2”
 • Tryckklass: Från PN16/ANSI 150 upp till PN100/ANSI 600
 • Material: Kolstål, Rostfritt, Exotiska material
 • Flödesvärden; Cv= 0,031 – 35
 • Tryckregleringsområde; 0,0012- 52 bar(g) (Set point)
 • Anslutning; Flänsad (DIN/ANSI), Gängad (NPT)

Tryckhållningsventil UBAS

UBAS Självverkande regulator är en direktverkande överströmningsventil (Relif / Backpressure valve). Dess huvudfunktion är att reglera inloppstrycket (Uppströms), detta utan behov av extern el/luft försörjning. Regulatorn kan tillverkas i en rad olika material och anslutningsutföranden. Den passar till de flesta applikationer och medier som vätska, gas alt ånga efterfrågar tryckkontroll. Konstruktionen erbjuder möjlighet att klara av ett högt övertryck utan att ta skada. Konstruktionen är robust och möjliggör ett enkelt underhåll.

 • Anslutning: DN6-15 / NPS 1/4”-1/2”
 • Tryckklass: Från PN16/ANSI 150 upp till PN100/ANSI 600
 • Material: Kolstål, Rostfritt, Exotiska material
 • Flödesvärden; Cv= 0,8 – 2,2
 • Tryckregleringsområde; 0,35- 5,8 bar(g) (Set point)
 • Anslutning; Gängad (NPT, GAS/BS)

Tryckhållningsventil/reduceringsventil typ MM

Carraro MM självverkande regulator är kan både användas som överströmningsventil (Relif / Backpressure valve) alt tryckreduceringsventil. Regulatorn har inget behov av extern el/luft försörjning utan kan klara sig enbart mha processtrycket på plats. Regulatorn kan tillverkas i en rad olika material och anslutningsutföranden. Den passar till de mesta applikationer och media som vätska, gas alt ånga efterfrågar tryckkontroll. Konstruktionen är robust och möjliggör ett enkelt underhåll.

 • Anslutning: DN15-500 / NPS 1/2”-20”
 • Tryckklass: Från PN16/ANSI 150 upp till PN250/ANSI 1500
 • Material: Kolstål, Rostfritt, Exotiska material
 • Flödesvärden: Cv= 4,7 – 850
 • Tryckregleringsområde: 0,0045- 30,7 bar(g) (Set point)
 • Anslutning: Flänsad

Temperaturregulator AT

AT Självverkande regulator styrs direkt av extern temperatur sensor. Regulatorn har inget behov av extern el/luft försörjning utan kan klara sig enbart m.h.a. processtemperatur i ledning/källa. Regulatorn kan tillverkas i en rad olika material och anslutningsutföranden. Konstruktionen är robust och möjliggör ett enkelt underhåll.

 • Anslutning: DN15-50 / NPS 1/2”- 2”
 • Tryckklass: PN16-40/ANSI 150-300
 • Material: Kolstål, Rostfritt
 • Konstruktion: Trevägs, Tvåvägs
 • Flödesvärden; Cv= 0,84 – 38
 • Regleringsområde; -25 till 225 deg C (Set point)
 • Anslutning; Flänsad