Processregulatorer

Processregulatorer

Corona Control har ett komplett utbud av självverkande ventiler/regulatorer för processindustriapplikationer. Regulatorn anpassas direkt mot er applikation genom att välja lämpligt trim och fjäderområde.

En självverkande ventil kan ofta ersätta reglerventiler med kostsam instrumentering/kabeldragning då den både mäter reglerad storhet (tryck, temp, flöde) och reglerar det till önskat värde lokalt. En annan fördel är att den inte behöver pneumatisk eller elektrisk försörjning utan är sk ”egenmediastyrda”.

Nedan presenteras ett urval, fler typer återfinns under flik för respektive regulatorleverantör.

Vi erbjuder följande processregulatorer

 • Tryckreduceringsventil UBAN – en direktverkande ventil, som reglerar utloppstrycket nedströms. 
 • Tryckreduceringsventil UBR – en hög kapacitets direktverkande tryckreduceringsventil, som reglerar utloppstrycket nedströms.
 • Tryckhållningsventil UBS – en direktverkande överströmningsventil, som reglerar inloppstrycket uppströms.
 • Tryckhållningsventil UBAS – en direktverkande överströmningsventil, som reglerar inloppstrycket uppströms.
 • Tryckhållningsventil/reduceringsventil typ MM – en självverkande regulator, som kan användas som överströmningsventil eller som tryckreduceringsventil.
 • Mooney FlowMax – en tryckreducerande regulator för gasledningar.
 • Mooney Flowgrid – en regulator som ökar effektivitet och prestanda i gasindustrin.
 • Mooney Flowgrid  slam shut – en regulator som skyddar och ökar prestandan i flera industrier. Passar till många olika applikationer.
 • Temperaturregulator ATen självverkande regulator som styrs direkt av extern temperatursensor. 

 

 

 

CARRARO

Corona Control har ett komplett utbud av självverkande ventiler/regulatorer för processindustriapplikationer. Regulatorn anpassas direkt mot er applikation genom att välja lämpligt trim och fjäderområde. Kan ofta ersätta reglerventiler och kostsam instrumentering och kabeldragning då en självverkande ventil både mäter reglerad storhet (tryck, temp, flöde) och reglerar det till önskat värde lokalt. En annan fördel är att den inte behöver pneumatisk eller elektrisk försörjning utan är sk ”egenmediastyrda”.

Exempel på Carraros utbud:

 • Tryckreducerande ventiler
 • Tryckhållande ventiler
 • Överströmningsventiler
 • Pilotstyrda regulatorer för reglering av tryck och flöden av gas, luft, ånga och vatten och andra vätskor.
 • Självverkande tryckregulatorer för tanksystem ”sk tank blanketing” (inertering med kväve)

Baker Hughes regulatorer

Genom vår leverantör Baker Hughes har vi tillgång till ett stort utbud av självverkande ventiler och regulatorer. Vi har olika produktlinjer och representerar varumärken som Mooney, Becker och Masoneilan. Speciellt fokus på höga flöden, pilotstyrning och olika lösningar för gasapplikationer. Vi kan erbjuda lösningar för samtliga delar av ett distributionsnät för naturgas, från pipeline eller lagringstank till sista tryckreduceringssteget hos slutanvändaren. Exempel på utbud: • Tryckreducerande ventiler • Rörbrottsventiler ”slam-shut” • Övertrycksventiler • Tryckhållningsventiler • "Surge recievers"