Masoneilan lägesställare 4700 - Masoneilan lägesställare 4700 -

Masoneilan lägesställare 4700

4700-serien är en analog pneumatisk eller elektropneumatisk positioner som kan användas både för linjär och roterande ställdon. Den modulära konstruktionen ger användaren en enkel och driftssäker enhet som är lätt att montera, kalibrera och använda i krävande processapplikationer.

4700P arbetar med 3-15 psi pneumatisk styrsignal medan 4700E är försedd med I/P-omvandare och 4-20 mA styrsignal. Den senare modellen går att få både i egensäkert, flamsäkert och explosionssäkert utförande

Martin Nordevik

Produktansvarig