REGLERVENTILER & LÖSNINGAR FÖR KRÄVANDE APPLIKATIONER

Reglerventiler och lösningar för sk. ”Severe Service” ligger i vårt DNA och Corona Control har genom GE-Masoneilan tillgång till marknadens absolut mest kraftfulla och kompletta program för de allra mest krävande applikationerna. Vi kan leverera lösningar där andra inte kan utan att kompromissa med livslängd eller funktion över tid. Höga tryckfall, kavitation, ljudproblem, tvåfasflöde, smutsiga processmedia är några av de problem vi dagligen hittar lösningar till åt våra kunder.

Vi erbjuder följande program av ventiler

 • 77000 – serien – en reglerventil med utmärkta egenskaper, som används till processapplikationer. Den förhindrar kavitation, erosion, vibrationer och höga ljudnivåer. 77000 – serien är lämpad för driftskonditioner som innefattar tvåfasflöde, antingen för gas som innehåller vätska och/eller fasta ämnen. Reglerventilen används inom exempelvis olje- och gasproduktion, downstream raffinaderier och petrokemisk industri.
 • Masoneilan Axialflödesventil 18400-serien – en flödesventil som reglerar höga tryckfall på vätskor för kaviterande och erosiva driftsförhållanden inom olika områden av processindustrin. 18400 – serien används inom följande områden; cirkulationsventil (minflöde) för start-up ventil, högtryckspumpar (ex. matarvatten), insprutningsventiler för ångkylning eller tempreglering efter turbin bypass eller dumpventil till kondensor.
 • GE Becker T-ball – en reglerventil för tuffa förhållanden, som har hög kapacitet och trim för att hantera de svåraste driftskonditionerna. Ventilen har en ljuddämpande trim, anti kavitation, etc. Reglerventilen används t.ex. inom gasdistribution vid höga tryckfall eller som anti-surge ventil för att skydda kompressorer.

Masoneilan Axialflödesventil 18400-serien

Masoneilan 18400/78400-serien (LincolnLog) är en oslagbar lösning vid reglering av höga tryckfall på vätskor. Det är en beprövad lösning för kaviterande och erosiva driftsförhållanden inom olika områden av processindusrin. LincolnLog är unikt utformad för att fungera tillförlitligt i tuffa miljöer och även hantera smutsiga vätskor. I standardutförande kan vi hantera upp till 325 bars tryckfall över 6 st tryckreduceringssteg. Vid ännu högra krav finns möjlighet att tillverka skräddarsydda lösningar men upp till 10 steg och 550 bars tryckfall utan att kavitera. Ett std 6-stegs trim har ett FL-värde på otroliga 0.998 vilket i praktiken eliminerar potentiella skador på interna komponenter.

Den unika axiella flödesgeometrin bidrar till de goda egenskaperna och genom att flödesriktning är under käglan sker den sista tryckreduktionen långt från tätningsytan. En klar designfördel jämfört med ett traditionellt radiellt cage-trim där sista steget alltid sker vid ventilsätet med skador och höga underhållskostnader som följd.

18400-serien finns i både rakt- och i vinkelutförande, gjutgods eller smide och i ett brett spektrum av material. Vanliga användningsområden är som recirkulationsventil (minflöde) för högtryckspumpar (ex. matarvatten), start-up ventil, insprutningsventiler för ångkylning eller tempreglering efter turbin bypass eller dumpventil till kondensor.

 • Anslutning: DN 25-200 / NPS 1”- 8”
 • Tryckklass: Från PN100/ANSI 600 upp till PN420/ANSI 2500
 • Temperaturområde från -29°C till +316°C
 • Material: Kolstål, Rostfritt, Exotiska material
 • Flödeskapacitet: Cv= 0,8 – 135
 • Anslutning: Flänsad (EN/ANSI), svetsände

77000-Serien

Användas över ett brett spektrum av processapplikationer, 77000-serien har utmärkta egenskaper vid reglering av vätskor för höga tryck. Den axiella flerstegstekniken förhindrar kavitation, erosion, vibrationer och höga ljudnivåer i samband med krävande processapplikationer. 77000-serien är också särskilt väl lämpad för driftskonditioner som involverar tvåfasflöde, antingen för gas som innehåller vätska och eller fasta ämnen. Från olje- och gasproduktion till downstream raffinaderier och petrokemisk industri. Även använd i tuffa vatten och ångapplikationer inom kraftindustrin med höga temperaturer och tryck (ex. kontinuerlig nedblåsning). En unik lösning från GE-Masoneilan för de allra tuffaste processapplikationerna.

 • Anslutning: DN 25-200 / NPS 1”- 8” (större utlopp möjliga)
 • Tryckklass: FANSI 600 upp till ANSI 4500
 • Temperaturområde upp till +565°C
 • Material: Kolstål, Rostfritt, Exotiska material
 • Flödeskapacitet: Cv= 2- 260
 • Anslutning: Flänsad (EN/ANSI), svetsände

GE Becker T-ball

Reglerventil för tuffa förhållanden, hög kapacitet och trim för att hantera de svåraste driftskonditioner. Ljuddämpande trim, antikavitation, etc. Används t.ex. inom gasdistribution vid höga tryckfall eller som anti-surgeventil för att skydda kompressorer. Certifierad i enlighet med krav i IEC 16508 att användas i SIL3 säkerhetsfunktioner.

 • Anslutning: DN50 – DN1000 / NPS 2” – 42”
 • Tryckklass: Från ANSI 150 upp till ANSI 2500
 • Temperaturområde från -200°C till +400°C
 • Material: Kolstål, Rostfritt, .. per kundkrav
 • Flödeskapacitet: Cv= 260 – 249 000
 • Anslutning: Flänsanslutning

Masoneilan VRT (Variable Resistance Trim), 79000-serien

Masoneilans VRT lösning finns tillgänglig i olika utföranden, antal reduktionssteg och finns även som option i serie 41005.  En genuint beprövad och tillförlitlig lösning vid reglering av mycket höga tryckfall och kaviterande driftsförhållanden på vätskor.

Ett unikt axiellt flödesmönster inuti ventilens bur (cage), reducerar trycket i ett stort antal steg under expanderande volym. Precis som på serie 18400 är flödesriktning är under käglan och den sista tryckreduktionen sker därför långt från tätningsytan. En klar designfördel jämfört med ett traditionellt radiellt cage-trim där sista steget alltid sker vid ventilsätet med skador och höga underhållskostnader som följd.

Masoneilan V-LOG, 49000-serien

49000-serien V-LOG kan hantera mycket höga tryckfall hos komprimerbara fluider, exempelvis processgaser, naturgasdistribution, etc. där problemet är att kunna hantera volymexpansionen utan att få ljud- och vibrationsproblem. 49000-serien har ett förstorat utlopp för att hantera utloppshastigheten och V-LOG trimmet kan fås upp till 36 stegs trycksänkning via en 3-dimensionell cage som tillverkas av skivor som sammanfogas till önskat antal steg i labyrintformat. Hemligheten är att kunna hantera den kinetiska energin i gasen vid tryckreduktionen och absorbera den i ventilen utan att skada de interna delarna genom extrema ljudnivåer och relaterade vibrationer.

Applikationer kan vara anti-surgeventil för kompressor, friblåsning till atmosfär, ”vent to flare”, sotblåsning eller t.ex. på ångapplikationer som turbin bypass. Det finns även motsvarande trim i 49000-serien för vätskor som kan hantera kavitationsproblem.