Bray klaffbackventil - Bray klaffbackventil -

Bray klaffbackventil

Bray klaffbackventil med wafer anslutning har flödesaktiverad funktion och dimensioneras efter rörledningen. Inloppsporten och klaffens utformning är optimerad för att nå fullt öppet läge vid låga flöden (1 m/s i genomsnitt). Tack vare utformningen fungerar Bray klaffbackventiler utmärkt i reglerande flödessystem och ledningar med varierande flöden även vid låga flöden.

Bray klaffbackventil har vid jämförelse med andra ”full-sized” klaffbackventiler, främst beroende på överdimensionerade tyngre klaffar ett bredare flödesområde då dessa inte öppnar fullt innan ett genomsnittligt flöde på ca 3 m/s uppnåtts. Vid låga flöden tappar dessa typer funktion och full öppningsgrad uppnås inte lika snabbt. En delvis öppnad klaff hindrar flödet vilket medför ett högre tryckfall och att disken får en fladdrande effekt som stör flödet och ökar risken för vattenslag.

Bray klaffbackventil är framtagen specifikt för att förhindra dessa typer av problem. Ventilen är konstruerad så att flödeshastigheten ökar genom ventilen vilket medför att den öppnar i stort sett fullt även vid låga flöden. Den begränsade rörelsen av delarna i backventilen innebär lågt slitage och förlänger därmed livslängden.

 

Applikationer:

  • Skydda Pumpar
  • Skydd mot vattenslag

Mattias Ågren

Produktansvarig