Habonim kryogeniska ventiler - Habonim kryogeniska ventiler -

Habonim kryogeniska ventiler

Kryogeniska ventiler

Kryogeniska kulventiler från Habonim säkerställer en hög täthet, god flödeskapacitet och en lång livslängd. Egenskaper som innebär både energibesparingar för din anläggning och en låg installerad totalkostnad.

En beprövad produkt som finns installerad i LNG-terminaler, gasanläggningar, inom petrokemi eller farmaceutiska anläggningar och är specifikt konstruerade för detta ändamål.

Tomas Norberg

Produktansvarig