Habonim högtrycksventiler: serie H24/H27 - Habonim högtrycksventiler: serie H24/H27 -

Habonim högtrycksventiler: serie H24/H27

Högtrycksventiler

Specifikt framtagna för att klara höga tryck och samtidigt säkerställer en hög täthet, god flödeskapacitet och en lång livslängd. Klarar stora förändringar i temperatur och tryck under drift, egenskaper som innebär en låg installerad totalkostnad.

Från början framtagen för offshore, raffinaderier och petrokemisk industri men klarar såklart alla typer av applikationer där höga tryck förekommer.

Tomas Norberg

Produktansvarig