DM VARIspring - DM VARIspring -

DM VARIspring

VARIspring är en noggrann och pålitlig ångkylning, den variabla fjäderbelastade dysan ger en god spraybild oavsett flöde och är en bidragande orsak till det stora reglerområdet på 30:1 (s.k. rangeability).

Den goda reglerbarheten ger möjlighet att reglera nära ångans mättningstemperatur. En separat och mycket noggrann vattenventil doserar vattnet till kylaren. I kombination med VARIspring använder Corona Masoneilans vattenventiler vilka är marknadsledande både i funktion och kvalitet.

Fredrik Gustafsson

Produktansvarig