Ångkylning DS VARIflow - Ångkylning DS VARIflow -

Ångkylning DS VARIflow

VARIflow Desuperheater erbjuder en noggrann och pålitlig ångkylning för att optimera just din process. En serie noggrant dimensionerade dysor ger en oöverträffad spraybild oavsett flöde och är en bidragande orsak till det stora reglerområdet på 50:1 (s.k. rangeability).

Den goda reglerbarheten ger möjlighet att reglera nära ångans mättningstemperatur. Välj Carraro ångkylare för att optimera temperaturregleringen i din process.

Fredrik Gustafsson

Produktansvarig