Komplett paket eller specialanpassad lösning av reglerventiler

Produkter

Vi är heltäckande när det gäller industriventiler. Vårt sortiment omfattar reglerventiler, säkerhetsventiler, och alla varianter av avstängningsventiler. Naturligtvis levererar vi också lägesställare och tillbehör med den senaste tekniken.

Vi vänder oss främst till den processindustrin, som exempelvis kärnkraftverk, raffinaderier, petrokemi och större kraft- och värmeverk. Våra kunder, som även kan vara maskinleverantörer till processindustri, finns främst inom branscher som petrokemi, olja och gas, kemi, kraft och värme, papper och cellulosa, stål, livs- och läkemedel.

Reglerventiler

Ventiler för standard- och specialapplikationer

Se produkter

Säkerhetsventiler för processindustrin

Ventiler från Carraro och Consolidated

Se produkter

Avstängningsventiler

Kulventiler från Habonim, Bray eller spjällventiler från Quadax och Bray. Backventiler från Bray.

Se produkter

Processregulatorer

Regulatorer från Carraro och Mooney

Se produkter

Instrument

Nivågivare, manometrar, lägesställare & magnetventiler

Se produkter

Specialventiler

Specialdesignade lösningar för Er!

Se produkter

Backventiler

Backventiler från Bray för olika applikationer

Se produkter