"När kunden ber oss att hitta en helhetslösning inom processindustrin, då är det extra roligt att gå till jobbet."

Marknadens starkaste sortiment av ventiler för processindustrin

Corona Control har sedan 1987 erbjudit helhetslösningar inom processindustrin – från processkunskap, dimensionering och materialval till implementering, reservdelar och kontinuerlig support.

I en bransch där kompetens och förtroende är a och o jobbar vi hårt för att ge våra kunder något extra. För det är till oss vi vill att du ska komma när du söker en lite bättre reglerventillösning, när du letar efter en effektivare metod för att minimera kostsamma produktionsstopp, när du önskar en flexibel samarbetspartner. Eller om du kanske bara vill prata med någon som är genuint intresserad av din vardag i processindustrin.

CORONA CONTROLS FÖRETAGSPRESENTATION

Ventiler, instrument, reglerventiler av högsta kvalitet

Corona Control är en leverantör av allt från instrumentering till ventiler, där vår expertis är speciellt inriktad på reglerventiler. Denna ventil kompenserar belastningsstörningar och bevarar den reglerade processvariabeln så nära det önskade börvärdet som möjligt. Vi hittar den processlösning som säkerställer den främsta funktionen samt driftsäkrar systemen. Under respektive produktkategori kan du hitta vårt breda sortiment av ventiler, instrument, processregulatorer och ångkylare. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om våra produkter – vi finns här för dig.

Utbildning om reglerventiler för företag

Utöver ett brett produktsortiment av ventiler och instrument etc, så erbjuder vi även skräddarsydda utbildningar för företag. Här lär du dig om dimensionering och val av reglerventiler samt vilken roll reglerventilen har i en reglerkrets etcetera. Vi skräddarsyr utbildningen efter de behov ditt företag har och vänder oss exempelvis till instrumentingenjörer, underhållsingenjörer och processoperatörer, som önskar få en bredare kunskap om reglerventiler. Här kan du läsa mer om vår utbildning.

maskiner

Corona Controls vision är att vara en lönsam leverantör av processlösningar med fokus på applikationer i de nordiska länderna. Affärsidén bygger på att vara aktiv inom försäljning och marknadsföring av styrutrustning med tillhörande servicearbeten till processindustrin och dess underleverantörer.

Vår målsättning är att upplevas som en pålitlig och förtroendeingivande samarbetspartner, både avseende leverans av produkter samt support och service av redan levererade produkter. Vi ska alltid uppfylla avtalade överenskommelser med kund.

Verksamheten bedrivs med inriktning på att förbättring och utveckling ingår i vårt dagliga arbete både gällande produkter och processer. För att uppnå detta krävs att medarbetarna är väl medvetna och utbildade inom sina respektive områden och därav är följande ledord av extra betydelse inom vår verksamhet: Glädje, Professionalism och Engagemang.

Kvalitet

Kundfokus är ett centralt begrepp för oss och vi strävar efter långsiktiga kundrelationer. Vi ska följa kunders ställda krav men även övriga tillämpliga krav gällande våra produkter och tjänster. För att bidra till detta är följande punkter av högsta betydelse för vårt kvalitetsarbete:

 • Upplevas som enkla och effektiva att samarbeta med.
 • Kunna erbjuda lösningar på problem som uppstår inom vårt arbetsområde.
 • Leverera beställda produkter i rätt tid och med rätt kvalitet, enligt överenskommelse med kund.

 

Miljö

Vårt miljöarbete grundar sig i att verka för lösningar som minimerar inverkan på miljön, för de produkter och tjänster vi erbjuder marknaden. Utifrån våra betydande miljöaspekter skapas mål som följs upp regelbundet. I övrigt ska vi:

 • Beakta miljöperspektivet i orderläggning av varor och tjänster.
 • Bedriva verksamheten så resurssnålt som möjligt.
 • Förebygga oavsiktliga utsläpp till miljön.
 • Uppfylla de bindande krav som ställs på vår verksamhet.

 

Arbetsmiljö

Corona Control ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god psykisk och fysisk arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa kartläggs, förebyggs och följs upp kontinuerligt. För att uppnå det ska vi:

 • Följa tillämpliga lagar och andra krav som är relaterade till vår verksamhet.
 • Försäkra att vår personal är engagerad, trivs samt förstår företagets åtagande och mål.
 • Bedriva kompetensutveckling för medarbetare för att på så sätt bli mindre sårbar mot störningar.
 • Erbjuda medarbetare tillgång till friskvård och hälsokontroll i syfte att förbättra och säkerställa vår personals hälsa och välmående.

 

 

CORONA_151117-0391

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedladdningar:

Ladda ned ISO9001-certifikat: Corona Control AB 9001

Ladda ned ISO14001-certifikat: Corona Control AB 14001

Vår personuppgiftspolicy finns att ladda ned via följande länk.

policy-for-behandling-av-personuppgifter-180524

Socialt ansvar

Vi tycker att framtiden är väldigt viktig! Att våra barn och ungdomar är den mest betydelsefulla delen i vår framtid är en självklarhet för oss.  Vi stödjer Bris och Barncancerfonden för att underlätta för våra barn och ungdomar i en svår tid. För att kunna bidra till en meningsfylld fritid och social gemenskap stödjer vi också ungdomsidrottsföreningar såsom fotboll, handboll mm.