Dimensionering & val av reglerventiler Grundkurs - Dimensionering & val av reglerventiler Grundkurs -

Dimensionering & val av reglerventiler Grundkurs

Innehåll:
• Grundläggande utbildning i dimensionering & val av reglerventiler.
• Reglerventilens roll i en reglerkrets.
• Genomgång av olika reglerventilstyper samt relaterad instrumentering
• Beräkning av Cv med beräkningsprogram

Kurskod: 401