Dimensionering & val av reglerventiler fortsättningskurs - Dimensionering & val av reglerventiler fortsättningskurs -

Dimensionering & val av reglerventiler fortsättningskurs

Innehåll:
• Ljud. Vad orsakar ljudproblem och hur kan ljudproblem elimineras genom rätt ventilval?
• Kavitation. Hur uppkommer kavitation? Hur kan kavitation elimineras och begränsas?
• Ventilkarakteristik. Vilken ventilkarakteristik skall jag välja för bästa reglering?
• Beräkningsexempel där ljud- och kavitationsproblem hanteras

Kurskod: 402

Förkunskaper:
Genomgång av Grundkurs 401 eller processteknisk bakgrund och tidigare erfarenhet av reglerventiler.